Рубрикалар

ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ: «МОСКВАЖЕ СУРГАКЧЫЛААШКЫН ТҮҢНЕЛДИГ БОЛГАН”

Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлгелерин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг эрткен неделяда ажылчын сургакчылаашкынныг Москвага турган, ынчалзажок суглар улгадып, үер-халап болурунуң айыылы чидигленип келгени-биле сургакчылаашкынын үзер ужурга таварышкан.

«Москваже сургакчылаашкын түңнелдиг болган. Тываның хөгжүлдезинге ажыктыг ужуражыышкыннарны кылып, чамдык федералдыг албан черлеринге кирдим. Күрүне эргелеп-башкарылгазының Дээди школазынга чаңгыс-даа хүн солун болуушкуннар база ажыктыг таныжылгалар чок эртпес чүве болгай. Мээң чаңгыскурсчуларым аразында сайыттар, улуг компанияларның топ-менеджерлери, арга-дуржулгалыг күрүне ажылдакчылары дээш кымнарны чок дээр. Олар-биле албан-ёзунуң эвес чугаалажыышкыннарның үезинде безин республиканың чидиг айтырыгларын шиитпирлеп ап болур-дур.

«Газпром» хөй-ниитиниң акционерлиг ниитилелиниң директорлар чөвүлелиниң даргазының оралакчызы база ооң баштаар чериниң даргазы Алексей Миллер-биле чугаалаштым. 2021 чылдан 2025 чылдарга чедир Россияның регионнарын газчыдар ниити программаже Тыва кирбээнин билир силер. Ынчалзажок социал газчыдылганың шенелде төлевилелиниң киржикчизи апаар арга-шинек бар, ооң дугайында Алексей Борисович-биле сайгарып чугаалаштывыс. Кожавыста Томск хоорайда бойдус газын суугадыр заводту ажылдатканы-биле ук хевирни боттандырып болуру боттуг апар чыдар.

Иркутск областың губернатору-биле Ангара-Енисей макрорегионнуң иштинге бистиң кады ажылдажылгавысты канчаар тургузуп алырын чугаалаштывыс.

Республикада үер байдалы нарыыдаан. Мооң ужун кадр курлавырының школазынга өөредилгемни үзер ужурга таварыштым. Регионда байдал-биле амы-хуумда ыяк таныжып алганым соонда, федералдыг яамыларның удуртукчулары-биле ужуражылгаларны база ара үскен өөредилгемни уламчылаар мен” деп, Владислав Ховалыг соцчеткилерде бодунуң арынында бижип турар.

#Владиславховалыг #Газпром #Газчыдылга #Тывамедээ #Тувамедиагрупп #Тува #Тыва #Tuva #Tuvanews #Шынсолун

Предыдущая запись
АРТЫК ДҮВҮРЕЛ ШАПТЫКТААР
Следующая запись
ДУРЖУЛГАЛЫГ ЭМЧИЛЕРНИ ХААРА ТУДАР
Меню