Рубрикалар

ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ:Оруктарга оваарымчалыг болуңар.

Июнь 23-те республика девискээринге болган ийи орук озал-ондааның түңнелинде сес кижи амы-тынындан чарылган дугайында медээни Тываның Баштыңының албан-дужаалын түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг дүвүрел-биле хүлээп алган. Ол дораан социал четкиде бодунуң блогунга чонну оруктарга оваарымчалыг болурунче кыйгырган:

— Оруктарда  көзүлбес айыыл эвээш эвес дээрзин орук шимчээшкининиң киржикчилери утпас болза эки. Республиканың бүгү чурттакчыларын болгаш ооң аалчыларын кичээнгейлиг болгаш оваарымчалыг болурунче кыйгырдым. Харааданчыг чүүл, чаңгыс-ла хонук дургузунда коргунчуг орук озал-ондааның түңнелинде хары угда 8 кижини чидирип алдывыс, оларның аразында ийи чаштар база бар. Бирээзи бо эртен Барыын-Хемчик кожууннуң төп эмнелгезинге шыдашпайн барган-дыр. Вавилин ээтпээнге болган орук озал-ондаанга таварышкан улустуң ийизи  республиканың дугаары 1 эмнелгезинде, реанимацияже кирген. Оларның бирээзи ийи харлыг чаш төл.  Эмчилер оларның кадыы дээш бүгү аргаларын ажыглап, чогуур эмнээшкинни чорудуп турар. База бир улуг кижи база берге байдалда.

Хүндүлүг чонум, силерден улуу-биле дилеп тур мен. Оруктарга кончуг кичээнгейлиг болуп, машина-балгадыңарның техниктиг байдалын эки хынап ап көрүңер. Дүрген халдырын черле шеглеңер. Боттарыңарны-даа, уруг-дарыыысты-даа камнап көрээлиңер.

#ВладиславХовалыгвк#Орукозал_ондаа#ДТП#Оруктаргаоваарымчалыгболуңар#ИХЯ #Авария #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
СӨӨЛГҮ ХОНУКТА 108 КИЖИ ААРААН
Следующая запись
КҮРДУМА ДЕПУТАДЫНГА КАНДИДАТТЫ БҮРҮТКЭЭН
Меню