Рубрикалар

ЫРАККЫ ҮЖЕП-АКСЫНДА СПОРТЧУ ШӨЛ

«Өөредилге» национал төлевилелдиң «Уруг бүрүзүнүң чедиишкини» төлевилелиниң федералдыг акша-хөреңгизи-биле спортчу объект туттунганын, Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы  дыңнаткан.

Каа-Хем кожууннуң өөредилге эргелелинде «Өөредилге» национал төлевилелдиң муниципалдыг координатору Алдынай Ооржак объект шалыпкын туттунуп, бир ай чартык болгаш доосту бергенин чугаалаан.

“Суг үерлээш, кожуунувуска байдал нарын турза-даа, хөй талалыг ажыглалдыг спортчу шөлдү план езугаар үезинде тудуп аптывыс. Тудугжулар ажылын шынарлыг кылганынга өөрүп тур бис” – деп, Алдынай Семеновна демдеглээн.

Каа-Хем кожууннуң чедери берге болгаш бойдус чурумалдыг Үжеп-Аксы суурунда 54 өөреникчи чаа өөредилге чылында хол бөмбүү, баскетбол база бут бөмбүүн арыг агаарга ойнап, спортка белеткенирлер.

Эрзин кожууннуң Качык деп бичии суурунда ай бурунгаар ындыг объектини тудуп, хүлээткен. 2021 чылда Тываның чурттакчылыг 9 черлеринде школа девискээрлеринге шак-ла ындыг спортчу шөлдерни тудар.

#Өөредилге #Националтөлевилел #Спорт #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
СПОРТЧУНУҢ ЧЕДИИШКИНИ ООҢ КАДЫКШЫЛЫНДАН ДОРТ ХАМААРЖЫР
Следующая запись
ЭКОНОМИКА АДЫРЛАРЫН ЧУРАГАЙЖЫДАР
Меню